BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Văn bản hết hiệu lực
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
3015/QĐ-BKHCN31/10/2014Bộ KH&CNQuyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014
44/2013/TTLT-BCT-BKHCN31/12/2013Bộ KH&CN, Bộ Công thươngThông tư liên tịch Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
2352/QĐ-BKHCN30/07/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ
13/2012/TT-BKHCN26/06/2012Bộ KH&CNThông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
09/2012/TT-BKHCN02/04/2012Bộ KH&CNThông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước
08/2012/TT-BKHCN02/04/2012Bộ KH&CNThông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
06/2012/TT-BKHCN12/03/2012Bộ KH&CNThông tư về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
27/2011/TT-BKHCN04/10/2011Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
46/2011/QĐ-TTg22/08/2011Thủ tướngQuyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
1343/QĐ-TTg05/08/2011Thủ tướngQuyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
2120/QĐ-BKHCN20/07/2011Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ
09/2011/TT-BKHCN30/06/2011Bộ KH&CNThông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
04/2011/TT-BKHCN20/04/2011Bộ KH&CNThông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
01/2011/TT-BKHCN16/03/2011Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
26/2010/TT-BKHCN29/12/2010Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
02/2010/TT-BKHCN18/03/2010Bộ KH&CNHướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
01/2010/TT-BKHCN25/02/2010Bộ KH&CNThông tư Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
24/2009/TT-BKHCN31/12/2009Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
118/2009/QĐ-TTg30/09/2009Thủ tướngVề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Trang:12
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.010.440
Số người trực tuyến: 41
Website Security Test