BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Văn bản KH&CN
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
1692/QĐ-BKHCN02/07/2015Bộ KH&CNQuyết định về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1637/QĐ-BKHCN29/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
1635/QĐ-BKHCN29/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
1644/QĐ-BKHCN29/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)
1580/QĐ-BKHCN25/06/2015Bộ KH&CNQuyết định phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1506/QĐ-BKHCN19/06/2015Bộ KH&CNQuyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1476/QĐ-BKHCN17/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
1483/QĐ-BKHCN17/06/2015Bộ KH&CNQuyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
19/2015/QĐ-TTg15/06/2015Thủ tướngQuyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
1372/QĐ-BKHCN11/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1371/QĐ-BKHCN10/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1358/QĐ-BKHCN09/06/2015Bộ KH&CNQuyết định Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
792/QĐ-TTg08/06/2015Thủ tướngQuyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1300/QĐ-BKHCN05/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1318/QĐ-BKHCN05/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
1264/QĐ-BKHCN04/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
50/2015/NĐ-CP18/05/2015Chính PhủNghị định về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
935/QĐ-BKHCN07/05/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
08/2015/TT-BKHCN05/05/2015Bộ KH&CNThông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
Trang:12345678910
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.120.506
Số người trực tuyến: 92