BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Thủ tướng
 
Số hiệu  712/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:  Thủ tướng
Loại văn bản Quyết định
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/05/2010
Thời gian bắt đầu hiệu lực 21/05/2010
Tài liệu đính kèm:
Quyet dinh so 712_QD_TTG.PDF
Trích yếu nội dung  Quyết định Về việc phê duyệt chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Các văn bản khác:
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
1931/QĐ-TTg07/10/2016Quyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
1062/QĐ-TTg14/06/2016Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
844/QĐ-TTg18/05/2016Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
2245/QĐ-TTg11/12/2015Quyết định Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế
1747/QĐ-TTg13/10/2015Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
1671/QĐ-TTg28/09/2015Quyết định về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1670/QĐ-TTg28/09/2015Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025
19/2015/QĐ-TTg15/06/2015Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
792/QĐ-TTg08/06/2015Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
501/QĐ-TTg15/04/2015Quyết định về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.040.061
Số người trực tuyến: 53
Website Security Test