BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Thủ tướng
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
1931/QĐ-TTg07/10/2016Thủ tướngQuyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
1062/QĐ-TTg14/06/2016Thủ tướngQuyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
844/QĐ-TTg18/05/2016Chính PhủQuyết định về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
2245/QĐ-TTg11/12/2015Thủ tướngQuyết định Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế
1747/QĐ-TTg13/10/2015Thủ tướngQuyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
1671/QĐ-TTg28/09/2015Thủ tướngQuyết định về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1670/QĐ-TTg28/09/2015Thủ tướngQuyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025
19/2015/QĐ-TTg15/06/2015Thủ tướngQuyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
792/QĐ-TTg08/06/2015Thủ tướngQuyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
501/QĐ-TTg15/04/2015Thủ tướngQuyết định về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội
380/QĐ-TTg24/03/2015Thủ tướngQuyết định Phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020
2241/QĐ-TTg11/12/2014Thủ tướngQuyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020
68/2014/QĐ-TTg09/12/2014Thủ tướngQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
66/2014/QĐ-TTg25/11/2014Thủ tướngQuyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
45/2014/QĐ-TTg15/08/2014Thủ tướngQuyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ
1069/QĐ-TTg04/07/2014Thủ tướngQuyết định về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
538/QĐ-TTg16/04/2014Thủ tướngQuyết định về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020
27/2014/QĐ-TTg04/04/2014Thủ tướngQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
359/QĐ-TTg10/03/2014Thủ tướngQuyết định về việc tặng thưởng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013
Trang:1234
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.009.532
Số người trực tuyến: 58
Website Security Test