BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Chính phủ
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
107/2016/NĐ-CP01/07/2016Chính PhủNghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
87/2016/NĐ-CP01/07/2016Chính PhủNghị định Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
54/2016/NĐ-CP14/06/2016Chính PhủNghị định Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
50/2015/NĐ-CP18/05/2015Chính PhủNghị định về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
120/2014/NĐ-CP17/12/2014Chính PhủNghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
93/2014/NĐ-CP17/10/2014Chính PhủNghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
95/2014/NĐ-CP17/10/2014Chính PhủNghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
78/2014/NĐ-CP30/07/2014Chính PhủNghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
65/2014/NĐ-CP01/07/2014Chính PhủNghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
40/2014/NĐ-CP12/05/2014Chính PhủNghị định Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
23/2014/NĐ-CP03/04/2014Chính PhủNghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
11/2014/NĐ-CP18/02/2014Chính PhủNghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
08/2014/NĐ-CP27/01/2014Chính PhủNghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
107/2013/NĐ-CP20/09/2013Chính PhủNghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
99/2013/NĐ-CP29/08/2013Chính PhủNghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
80/2013/NĐ-CP19/07/2013Chính PhủQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
64/2013/NĐ-CP27/06/2013Chính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
46/NQ-CP29/03/2013Chính PhủNghị quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
20/2013/NĐ-CP26/02/2013Chính PhủQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Trang:123
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.040.092
Số người trực tuyến: 51
Website Security Test