BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Số hiệu  3999/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN
Loại văn bản Quyết định
Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 16/12/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực 16/12/2016
Tài liệu đính kèm:
quyetdinh3999vaphuluc.pdf
Trích yếu nội dung  Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung của Phụ lục kèm theo Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015
Các văn bản khác:
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
351/QĐ-BKHCN03/03/2017Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
346/QĐ-BKHCN03/03/2017Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017
238/QĐ-BKHCN16/02/2017Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017
224/QĐ-BKHCN15/02/2017Quyết định Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
183/QĐ-BKHCN09/02/2017Quyết định Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017
4235/QĐ-BKHCN30/12/2016Quyết định về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
4237/QĐ-BKHCN30/12/2016Quyết định Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 và định hướng đến năm 2020
4245/QĐ-BKHCN30/12/2016Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017
4034/QĐ-BKHCN21/12/2016Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
4026/QĐ-BKHCN20/12/2016Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.235.250
Số người trực tuyến: 77
Website Security Test