BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Văn bản hết hiệu lực
 
Số hiệu  03/2007/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN
Loại văn bản Quyết định
Người ký: Thứ trưởng Lê Đình Tiến
Ngày ban hành: 16/03/2007
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Tài liệu đính kèm:
03.2007.QD.BKHCN.doc
03 Quy che kem 03.doc
03 Phuluc.doc
Trích yếu nội dung  Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Các văn bản khác:
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
3015/QĐ-BKHCN31/10/2014Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014
44/2013/TTLT-BCT-BKHCN31/12/2013Thông tư liên tịch Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
2352/QĐ-BKHCN30/07/2013Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ
13/2012/TT-BKHCN26/06/2012Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
09/2012/TT-BKHCN02/04/2012Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước
08/2012/TT-BKHCN02/04/2012Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
06/2012/TT-BKHCN12/03/2012Thông tư về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
27/2011/TT-BKHCN04/10/2011Thông tư Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
46/2011/QĐ-TTg22/08/2011Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
1343/QĐ-TTg05/08/2011Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.039.986
Số người trực tuyến: 90
Website Security Test