BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
3184/QĐ-BKHCN09/11/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
3183/QĐ-BKHCN09/11/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
3185/QĐ-BKHCN09/11/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
3182/QĐ-BKHCN09/11/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
3135/QĐ-BKHCN05/11/2015Bộ KH&CNQuyết định về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để đưa ra tuyển chọn
20/2015/TT-BKHCN05/11/2015Bộ KH&CNThông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ
3041/QĐ-BKHCN30/10/2015Bộ KH&CNQuyết định Về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
3006/QĐ-BKHCN28/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
3009/QĐ-BKHCN28/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
2954/QĐ-BKHCN26/10/2015Bộ KH&CNQuyết định Ban hành "Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác cải cách thủ tục hành chính
2944/QĐ-BKHCN23/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
2914/QĐ-BKHCN20/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
2916/QĐ-BKHCN20/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
2915/QĐ-BKHCN20/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
2844/QĐ-BKHCN15/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
2843/QĐ-BKHCN15/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
2799/QĐ-BKHCN12/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc thay đổi thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2014-2019 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ".
2777/QĐ-BKHCN12/10/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2016
18/2015/TT-BKHCN12/10/2015Bộ KH&CNThông tư Quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Trang:567891011121314
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.235.324
Số người trực tuyến: 103
Website Security Test