BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Số hiệu  02/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN
Loại văn bản Thông tư
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 18/03/2010
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Tài liệu đính kèm:
Thong tu 02_2010.doc
Phuluc Thong tu 02_2010.doc
Trích yếu nội dung  Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Các văn bản khác:
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
450/QĐ-BKHCN17/03/2015Quyết định về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương
421/QĐ-BKHCN13/03/2015Quyết định về việc đính chính Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ
05/2015/TT-BKHCN12/03/2015Thông tư Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
04/2015/TT-BKHCN11/03/2015Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
03/2015/TT-BKHCN09/03/2015Thông tư Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
16/VBHN-BKHCN09/03/2015Văn bản hợp nhất số 16 /VBHN-BKHCN ngày 09/3/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
371/QĐ-BKHCN09/03/2015Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ
12/VBHN-BKHCN27/02/2015Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
15/VBHN-BKHCN27/02/2015Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Quyết định về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”
07/VBHN-BKHCN27/02/2015Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.119.737
Số người trực tuyến: 27