BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Số hiệu  02/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN
Loại văn bản Thông tư
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 18/03/2010
Thời gian bắt đầu hiệu lực Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Tài liệu đính kèm:
Thong tu 02_2010.doc
Phuluc Thong tu 02_2010.doc
Trích yếu nội dung  Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Các văn bản khác:
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
3253/QĐ-BKHCN24/11/2014Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2015
3053/QĐ-BKHCN06/11/2014Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014
3015/QĐ-BKHCN31/10/2014Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014
2854/QĐ-BKHCN17/10/2014Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
2826/QĐ-BKHCN16/10/2014Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
28/2014/TT-BKHCN15/10/2014Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
26/2014/TT-BKHCN10/10/2014Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
23/2014/TT-BKHCN19/09/2014Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
22/2014/TT-BKHCN25/08/2014Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
2089/QĐ-BKHCN14/08/2014Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.120.594
Số người trực tuyến: 61