BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
1735/QĐ-BKHCN09/07/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1735/QĐ-BKHCN)
1736/QĐ-BKHCN09/07/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1736/QĐ-BKHCN)
1692/QĐ-BKHCN02/07/2015Bộ KH&CNQuyết định về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1694/QĐ-BKHCN02/07/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ
19/VBHN-BKHCN30/06/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 19/VBHN-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2015 Thông tư Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”
18/VBHN-BKHCN30/06/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 18/VBHN-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2015 Quyết định Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
1635/QĐ-BKHCN29/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
1644/QĐ-BKHCN29/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)
1637/QĐ-BKHCN29/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
11/2015/TT-BKHCN26/06/2015Bộ KH&CNThông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
1580/QĐ-BKHCN25/06/2015Bộ KH&CNQuyết định phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1580/QĐ-BKHCN25/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1506/QĐ-BKHCN19/06/2015Bộ KH&CNQuyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1476/QĐ-BKHCN17/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
1480/QĐ-BKHCN17/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1480/QĐ-BKHCN)
1481/QĐ-BKHCN17/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1481/QĐ-BKHCN)
1483/QĐ-BKHCN17/06/2015Bộ KH&CNQuyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1372/QĐ-BKHCN11/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1363/QĐ-BKHCN10/06/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1363/QĐ-BKHCN)
Trang:12345678910
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.119.084
Số người trực tuyến: 45