BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
662/QĐ-BKHCN07/04/2015Bộ KH&CNQuyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014
06/2015/TT-BKHCN26/03/2015Bộ KH&CNThông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
566/QĐ-BKHCN26/03/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)
529/QĐ-BKHCN24/03/2015Bộ KH&CNQuyết định về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
450/QĐ-BKHCN17/03/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương
421/QĐ-BKHCN13/03/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc đính chính Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ
05/2015/TT-BKHCN12/03/2015Bộ KH&CNThông tư Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
04/2015/TT-BKHCN11/03/2015Bộ KH&CNThông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
16/VBHN-BKHCN09/03/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 16 /VBHN-BKHCN ngày 09/3/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
371/QĐ-BKHCN09/03/2015Bộ KH&CNQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)
03/2015/TT-BKHCN09/03/2015Bộ KH&CNThông tư Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
02/2015/TT-BKHCN06/03/2015Bộ KH&CNThông tư Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
07/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 12/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
15/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Quyết định về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”
10/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2014 Thông tư Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
08/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
11/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 11/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
14/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 14/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô
Trang:12345678910
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.119.035
Số người trực tuyến: 34