BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
12/2014/TT-BKHCN30/05/2014Bộ KH&CNThông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
10/2014/TT-BKHCN30/05/2014Bộ KH&CNThông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
11/2014/TT-BKHCN30/05/2014Bộ KH&CNThông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
09/2014/TT-BKHCN27/05/2014Bộ KH&CNThông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
07/2014/TT-BKHCN26/05/2014Bộ KH&CNThông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
08/2014/TT-BKHCN26/05/2014Bộ KH&CNThông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
889/QĐ-BKHCN28/04/2014Bộ KH&CNQuyết định Ban hành Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ
06/2014/TT-BKHCN25/04/2014Bộ KH&CNThông tư Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
847/QĐ-BKHCN25/04/2014Bộ KH&CNQuyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
05/2014/TT-BKHCN10/04/2014Bộ KH&CNThông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
04/2014/TT-BKHCN08/04/2014Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất
644/QĐ-BKHCN07/04/2014Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
588/QĐ-BKHCN31/03/2014Bộ KH&CNQuyết định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
03/2014/TT-BKHCN31/03/2014Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
02/2014/TT-BKHCN31/03/2014Bộ KH&CNThông tư về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
352/QĐ-BKHCN06/03/2014Bộ KH&CNVề việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
01/2014/TT-BKHCN18/02/2014Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ
4148 /QĐ-BKHCN30/12/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Khoa học và Công nghệ
27/2013/TT-BKHCN17/12/2013Bộ KH&CNThông tư Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chướng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Trang:12345678910
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.128.309
Số người trực tuyến: 253