BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
07/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
12/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 12/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
15/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Quyết định về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”
14/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 14/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô
10/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2014 Thông tư Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
08/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
11/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 11/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
09/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 09/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
06/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
13/VBHN-BKHCN27/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 13/VBHN-BKHCN ngày 27/2/2015 Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
247QĐ-BKHCN15/02/2015Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
05/VBHN-BKHCN11/02/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 11 tháng 02 năm 2015 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
95/QĐ-BKHCN19/01/2015Bộ KH&CNQuyết định ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
02 /VBHN-BKHCN06/01/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 02 /VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
04/VBHN-BKHCN06/01/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 04 /VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
03/VBHN-BKHCN06/01/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 03 /VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
01/VBHN-BKHCN06/01/2015Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
03/VBHN-BKHCN31/12/2014Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
04/VBHN - BKHCN31/12/2014Bộ KH&CNVăn bản hợp nhất số 04/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
Trang:12345678910
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.120.614
Số người trực tuyến: 52