BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Bộ KH&CN
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
Số hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung
2635/QĐ-BKHCN26/08/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
19/2013/TT-BKHCN15/08/2013Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
18/2013/TT-BKHCN01/08/2013Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
2352/QĐ-BKHCN30/07/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ
15/2013/TT-BKHCN12/07/2013Bộ KH&CNThông tư Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
14/2013/TT-BKHCN12/07/2013Bộ KH&CNThông tư Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia
1019/QĐ-BKHCN06/05/2013Bộ KH&CNQuyết định Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
13/2013/TT-BKHCN12/04/2013Bộ KH&CNThông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
761/QĐ-BKHCN09/04/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2014-2015
11/2013/TT-BKHCN29/03/2013Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ
12/2013/TT-BKHCN29/03/2013Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
10/2013/TT-BKHCN29/03/2013Bộ KH&CNThông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
09/2013/TT-BKHCN15/03/2013Bộ KH&CNThông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
08/2013/TT-BKHCN08/03/2013Bộ KH&CNHướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
306/QĐ-BKHCN25/02/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
228/QĐ-TĐC06/02/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
128/QĐ-BKHCN25/01/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia
137/QĐ-BKHCN25/01/2013Bộ KH&CNQuyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
02/2013/TT-BKHCN22/01/2013Bộ KH&CNQuy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015
Trang:12345678910
Về đầu trang 
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.119.260
Số người trực tuyến: 110