BKHCN
Đang tải dữ liệu...

Danh sách văn bản lấy ý kiến
 
Nội dung:

Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đã xây dựng Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) đặc biệt.

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến về dự thảo Dự án Nghị quyết để hoàn thiện theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi kèm dự thảo Dự án và Đề án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, dự kiến là tổ chức KH&CN đầu tiên được áp dụng các quy định của Nghị quyết.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (113 Trần Duy Hưng, Hà Nội; email: ttk@most.gov.vn; fax: 04.39439730) trước ngày 20/7/2014.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
Văn bản đính kèm:
1Du thao To trinh.doc
2Thuyet minh Nghi quyet.doc
3Du thao Nghi quyet.doc
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.039.875
Số người trực tuyến: 123
Website Security Test