BKHCN
Đang tải dữ liệu...

Danh sách văn bản lấy ý kiến
 
Danh sách văn bản đang lấy ý kiến
STTTên Văn BảnThời GianXem Chi Tiết
1Dự thảo Sửa đổi 1:2017 QCVN 01:2015/BKHCN
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/01/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 20/03/2017
Xem góp ý   Góp ý  
Danh sách văn bản đã hết thời hạn lấy ý kiến
STTTên Văn BảnThời GianXem Chi Tiết
1Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục Công nghệ cao
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/11/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 15/12/2016
Xem góp ý   Góp ý  
2Dự thảo Nghị định Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/11/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 06/01/2017
Xem góp ý   Góp ý  
3Dự thảo Thông tư Quy định quản lý các chương trình hợp tác quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ, tài trợ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 20/12/2016
Xem góp ý   Góp ý  
4Dự thảo Thông tư Ngưng hiệu lực một phần đối với Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 20/12/2016
Xem góp ý   Góp ý  
5Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 25/10/2016
Xem góp ý   Góp ý  
6Dự thảo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 20/10/2016
Xem góp ý   Góp ý  
7Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 12/12/2016
Xem góp ý   Góp ý  
Trang:12345678910
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.010.894
Số người trực tuyến: 93
Website Security Test