BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
TTTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
48Cấp và quản lý mã số mã vạchTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
49Thu hồi mã số mã vạchTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
50Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc giaTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
51Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đoTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
52Chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lườngTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
53Phê duyệt mẫu phương tiện đoTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
54Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đoTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
55Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn xây dựng/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nướcTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
56Cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho cơ quan hành chính nhà nướcTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
57Cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợpTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
58Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợpTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
59Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
60Đánh giá công nhận Phòng thí nghiệmTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
61Đánh giá công nhận Tổ chức giám địnhTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
62Đánh giá công nhận tổ chức chứng nhậnTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
63Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩuTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
132Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc giaTiêu chuẩn đo lường chất lượngChi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
133Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩuTiêu chuẩn đo lường chất lượngChi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
Về đầu trang 
Các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Website Security Test