BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
 

Về việc báo cáo việc cử công chức, viên chức ra nước ngoài học tập

   
04:16' PM - Thứ hai, 09/01/2017

Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-BKHCN ngày 06/3/2014), Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị báo cáo việc cử công chức, viên chức ra nước ngoài học tập trong năm 2016 theo những nội dung tại file đính kèm.

-
congvan56.doc
- phuluc.xlsx
- congvan_phuluc.pdf


Số lượt đọc:  154
Các thông báo đã đăng:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Trang cuối
  
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.009.715
Số người trực tuyến: 31
Website Security Test