BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
 

Thông báo về việc Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm của các tổ chức hoạt động KH&CN

   
03:59' PM - Thứ sáu, 06/01/2017

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức đã được Bộ cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động hàng năm cho Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hàng năm.

Tuy nhiên tính đến ngày 05/01/2017 vẫn còn rất nhiều tổ chức chưa nộp báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện đúng chế độ báo cáo hoạt động với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, có thể bị xem xét đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp.

Trân trọng./.

Các mẫu báo cáo kèm theo:

- Mẫu 18 dành cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

- Mẫu 19 dành cho các loại hình khác của tổ chức khoa học công nghệ (không phải tổ chức khoa học và công nghệ công lập).

Số lượt đọc:  83
Các thông báo đã đăng:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Trang cuối
  
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.059.235
Số người trực tuyến: 102
Website Security Test