BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
 

Thông báo về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

   
08:30' AM - Thứ năm, 05/01/2017

Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009) đã trải qua 10 năm thi hành kể từ ngày có hiệu lực 01/07/2006.

Tuy nhiên, 10 năm thi hành cũng cho thấy Luật Sở hữu trí tuệ còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định, cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 3900/QĐ-BKHCN ngày 7/12/2016 về việc Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết bất cập, nâng cao hiệu quả xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ kính đề nghị các Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các Tổ chức xã hội-nghề nghiệp về sở hữu trí tuệ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Tổ chức nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; các tổ chức chuyên môn về sở hữu trí tuệ; các chuyên gia sở hữu trí tuệ thực hiện tổng kết/đánh giá tình hình 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.

Báo cáo tổng kết/đánh giá tình hình 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ xin được gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 31/01/2017 theo địa chỉ sau đây:

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38583069, máy lẻ 113; Fax: 04.38588449

Đồng thời, đề nghị gửi bản điện tử tới địa chỉ Email:

phapche.chinhsach@noip.gov.vn.

Quyết định số 3900/QĐ-BKHCN ngày 7/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể tải về tại đây.

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Công văn số 5054/BKHCN-SHTT ngày 07/12/2016 về việc đề nghị đánh giá tình hình 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (gửi các Tổ chức xã hội-nghề nghiệp về sở hữu trí tuệ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Tổ chức nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; các tổ chức chuyên môn về sở hữu trí tuệ; các chuyên gia sở hữu trí tuệ) có thể tải về tại đây.

Công văn số 5055/BKHCN-SHTT ngày 07/12/2016 về việc đề nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí truệ (gửi các Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao) có thể tải về tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.


Số lượt đọc:  179
Các thông báo đã đăng:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Trang cuối
  
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.059.179
Số người trực tuyến: 70
Website Security Test