BKHCN
Đang tải dữ liệu...

Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Tin tức
 
Thông báo Danh sách công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ
Vụ Thi đua - Khen thưởng - 30/03/2016 02:02' PM
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Văn phòng Bộ KH&CN - 19/04/2012 03:48' PM

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 30 tháng 3 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các thủ tục hành chính mới được công bố tại Quyết định đều thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, trong đó có 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương và 19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN
Văn phòng Bộ KH&CN - 06/03/2012 03:11' PM

Thực hiện Nghị quyết số 67/2010/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 21 tháng 02 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 213/QĐ-BKHCN về việc công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN
Văn phòng Bộ KH&CN - 10/02/2012 10:41' AM

Thực hiện Nghị quyết số 67/2010/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 29 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 3993/QĐ-BKHCN về việc công bố 31 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Hội nghị Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Nguyễn Hạnh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN - 23/06/2011 09:49' AM

Từ ngày 22 – 23/6/2011, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời quán triệt và thống nhất thực hiện hoạt động này trong Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính
05/02/2010 09:33' AM

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính (Biểu mẫu số 3, 3a và 3b) và gửi tới địa chỉ e-mail: kstthc@most.gov.vn


Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II - Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Trung tâm Tin học- Bộ KH&CN - 05/02/2010 09:26' AM

Ngày 31/8/2009, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 1807/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II - Rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Các bài khác:
Về đầu trang   
Website Security Test