BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Sở hữu trí tuệ
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
TTTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
19Đăng ký sáng chếSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
20Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt NamSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
21Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt NamSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
22Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt NamSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
23Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫnSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
24Đăng ký kiểu dáng công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
25Đăng ký chỉ dẫn địa lýSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
26Đăng ký nhãn hiệuSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
27Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid có nguồn gốc Việt NamSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
28Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt NamSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
29Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt NamSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
30Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
31Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
32Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
33Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
34Cấp lại/Cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
35Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
36Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chếSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
37Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
38Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
39Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
40Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
41Ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
42Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
43Cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
44Cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
45Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
46Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
47Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
130Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệSở Khoa học và Công nghệ.
III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
Trang:12
Về đầu trang 
Các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Website Security Test