BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Các thời kỳ phát triển
1. Thời kỳ 1958 - 1965
2. Thời kỳ 1966 - 1975
3. Thời kỳ 1976 - 1985
4. Thời kỳ 1986 - 1992
5. Thời kỳ 1993 - 2002
6. Thời kỳ 2002 đến nay
Bộ trưởng qua các thời kỳ
1. Đồng chí Trường Chinh
2. Đồng chí Võ Nguyên Giáp
3. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh
4. Đồng chí Trần Đại Nghĩa
5. Đồng chí Trần Quỳnh
6. Đồng chí Lê Khắc
7. Đồng chí Đặng Hữu
8. Đồng chí Phạm Gia Khiêm
9. Đồng chí Chu Tuấn Nhạ
10. Đồng chí Hoàng Văn Phong
11. Đồng chí Nguyễn Quân
12. Đồng chí Chu Ngọc Anh
Thứ trưởng qua các thời kỳ

1. Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước 

2. Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

3. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

4. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quá trình phát triển
 

Đồng chí NGUYỄN DUY TRINH
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước
Sinh ngày: 15 - 07 - 1910
Quê quán: Xã Nghi Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước
Thời gian giữ chức vụ: Từ tháng 01 năm 1963 đến tháng 10 năm 1965

Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.010.508
Số người trực tuyến: 52
Website Security Test