BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ Chuyên đề
 
Nghị định 115/2005/NĐ-CP
 
Nghị định 80/2007/NĐ-CP
Văn bản liên quan NĐ 115 | Trao đổi - Thảo luận NĐ 115 | Tình hình tổ chức thực hiện NĐ 115
Trao đổi - Thảo luận NĐ 115
 

Câu 86 : Nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ ?

   
01:37' PM - Thứ tư, 07/04/2010

Trả lời :

Quy chế chi tiêu nội bộ quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị liên quan đến các khoản chi: thu nhập; hội nghị; công tác phí trong nước, ngoài nước; sử dụng điện thoại công vụ; nghiệp vụ thường xuyên; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khen thưởng, phúc lợi với các nguyên tắc như sau (theo quy định tại Khoản 3, Mục V, Thông tư 12) :

Về thu nhập : Tổ chức KH&CN bảo đảm mức lương theo ngạch, bậc và các chế độ phụ cấp do Nhà nước quy định, sau đó phân chia theo hệ số điều chỉnh tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động theo nguyên tắc người nào có năng suất lao động, hiệu quả công tác cao, trách nhiệm cao và đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được hưởng mức thu nhập nhiều hơn;

Về chi tiêu hội nghị, công tác phí trong nước : Tổ chức KH&CN được quy định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của nhà nước trong phạm vi nguồn kinh phí của đơn vị;

Về chế độ công tác phí nước ngoài : Tổ chức KH&CN thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước khi sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Trường hợp đơn vị quy định mức chi cao hơn thì phải sử dụng nguồn kinh phí từ các Quỹ của đơn vị để chi trả;

Về sử dụng điện thoại công vụ : Tiêu chuẩn trang bị điện thoại cho cán bộ quản lý và chi phí mua máy điện thoại, lắp đặt, hòa mạng thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại, đơn vị được quyền xây dựng mức chi cao hơn hoặc thấp hơn quy định của Nhà nước đối với cơ quan hành chính;

Về thanh toán chi nghiệp vụ thường xuyên : Tùy theo từng loại hình hoạt động, đơn vị xây dựng mức chi cụ thể cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của nhà nước;

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ : Tùy theo tình hình cụ thể, đơn vị thực hiện phương thức quản lý phù hợp, có thể khoán thu, khoán chi đối với các bộ phận trực thuộc, trong đó quy định rõ tỷ lệ trích nộp để chi quản lý chung của đơn vị cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, quy định chế độ thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật;

Về mức chi khen thưởng và phúc lợi : Căn cứ các hình thức khen thưởng, nguồn quỹ và nhu cầu hoạt động cụ thể, đơn vị xây dựng mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của nhà nước.

Số lượt đọc:  4530
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.040.052
Số người trực tuyến: 43
Website Security Test