BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
TTTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
64Khai báo nguồn bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
65Khai báo chất thải phóng xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
66Khai báo thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
67Khai báo vật liệu hạt nhânNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
68Khai báo thiết bị hạt nhânNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
69Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
70Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
71Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
72Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ, trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
73Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
74Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sản xuất, chế biến chất phóng xạ,)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
75Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
76Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
77Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
78Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
79Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
80Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
81Cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
82Cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (kiểm tra thiết bị X-quang y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
83Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
84Cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứuNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
85Cấp giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứuNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
86Cấp giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứuNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
134Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânSở Khoa học và Công nghệ.
135Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânSở Khoa học và Công nghệ.
136Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânSở Khoa học và Công nghệ.
III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
Về đầu trang 
Các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Website Security Test