BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ Hợp tác quốc tế
 
Tin tức hợp tác quốc tế
 
Đối tác quốc tế
 
Chương trình / Dự án hợp tác quốc tế
 
Văn bản liên quan
Chương trình / Dự án hợp tác quốc tế
 

Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực y tế và phát triển đô thị bền vững

   
11:24' AM - Thứ sáu, 01/07/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng mời các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ…của Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với CHLB Đức.

Đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hiện đang công tác tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp… của Việt Nam có hợp tác nghiên cứu và cùng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với CHLB Đức.

Lĩnh vực ưu tiên hợp tác

- Y tế

- Phát triển đô thị bền vững

Thời gian thực hiện

Tối đa 36 tháng, bắt đầu từ năm 2017

Hạn nộp đề xuất

Đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2016

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Việt Nam (theo mục 3, điều 5, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

1. Công văn đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương do Lãnh đạo ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho thực hiện đề tài/dự án KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức trong lĩnh vực y tế và phát triển đô thị bền vững.

2. Đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư bằng tiếng Việt theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư (Thông tư gửi kèm theo), có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan.

3. Văn bản trao đổi/thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan chủ trì của Việt Nam với đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung hợp tác (nếu có).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Đức

Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Đức liên hệ và nộp đề xuất lên Văn phòng Quốc tế (IB), Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) theo địa chỉ dưới đây. Đề xuất được viết theo mẫu quy định của phía Đức.

Quy trình xem xét, tuyển chọn

I. Thông báo kêu gọi đề xuất và xác định nhiệm vụ (theo điều 6, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

- Thời gian nhận đề xuất từ 15.07.2016 đến 31/10/2016

- Xem xét đánh giá và phân loại hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

- Thành lập và tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ

- Hai Bộ trao đổi về kết quả của Hội đồng xác định các nhiệm vụ và thông qua danh mục để công bố tuyển chọn

II. Thông báo tuyển chọn và thành lập các hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ (điều 8, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

- Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (mẫu 3 của Thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

- Mở và đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn

- Thành lập và tổ chức các hội đồng tuyển chọn

- Thảo luận và ký kết Nghị định thư cam kết thực hiện

III. Thẩm định và trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư (điều 10, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

- Tổ chức thẩm định đề cương chi tiết đã được tuyển chọn

- Trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ để thực hiện

- Ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

Tiêu trí đánh giá

- Phù hợp với chính sách tài trợ của mỗi quốc gia

- Phù hợp với các yêu cầu và mục tiêu của nhiệm vụ Nghị định thư (điều 4, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

- Tính cấp thiết của đề xuất nhiệm vụ hợp tác

- Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và tính độc đáo của nhiệm vụ

- Giá trị gia tăng của hợp tác quốc tế

- Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của chủ nhiệm nhiệm vụ và đối tác

- Tính khả thi của đề tài và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía CHLB Đức

Văn phòng quốc tế (IB), Bộ Giáo dục và Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF).

Địa chỉ liên hệ phía Việt Nam

Địa chỉ liên hệ phía Đức

Ông Trần Văn Hưng

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04.39435376

Fax: 04.39439987

Email: tv.hung@most.gov.vn

Dr. Ludwig Kammesheidt

Internationales Buero

DLR Projektträger

Telefon: 0228-3821-1729

Telefax: 0228-3821-1444

E-Mail: Ludwig.Kammesheidt@dlr.de

Internet: http://www.internationales-buero.de

Các văn bản kèm theo:

- Thỏa thuận cùng Thông báo kêu gọi hợp tác giữa MOST và BMBF

- Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ,

- Phụ lục Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN

Số lượt đọc:  633
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 4.032.738
Số người trực tuyến: 58
Website Security Test