BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ Hợp tác quốc tế
 
Tin tức hợp tác quốc tế
 
Đối tác quốc tế
 
Chương trình / Dự án hợp tác quốc tế
 
Văn bản liên quan
Chương trình / Dự án hợp tác quốc tế
 

Chương trình hợp tác KH&CN Việt Nam – Itaty: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/ dự án KH&CN theo Nghị định thư

   
11:21' AM - Thứ sáu, 01/07/2016

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM-ITALY

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 30/8/2016


MỤC TIÊU

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Italy, ký tại Hà Nội ngày 10.5.1992 và có hiệu lực từ 10.5.1998, Tổng Vụ Xúc tiến hợp tác (kinh tế, văn hóa và khoa học)- Bộ phận Hợp tác khoa học và công nghệ thuộc Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (dưới đây được gọi là các Bên) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ lần thứ 6 (giai đoạn 2017-2019).

Hai Bên thông báo để các nhà khoa học hai nước gửi đề xuất các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Italy.

YÊU CẦU CHUNG

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác này, các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu chung sẽ được hai Bên cùng xem xét tài trợ.

LĨNH VỰC HỢP TÁC

Các đề tài/dự án hợp tác phải thuộc một trong các lĩnh vực sau:

- Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm,

- Công nghệ sinh học và Y tế,

- Bảo tồn và phục chế các di sản văn hóa và thiên nhiên,

- Môi trường và Biến đổi khí hậu

- Công nghệ thông tin và truyền thông,

- Vật lý ứng dụng

- Quan sát không gian và trái đất.

Các đề tài/dự án thuộc các lĩnh vực khác sẽ không được xem xét.

TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Mỗi đề tài/dự án phải được nộp đồng thời cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ phía Italy và Việt Nam. Đề tài/dự án chỉ nộp cho một phía sẽ không được xem xét.

Trước khi đánh giá các đề xuất, các Bên sẽ xem xét tính hợp lệ trên các cơ sở sau đây:

Về phía Italy, Thông báo này mở cho:

a) Các tổ chức nghiên cứu công lập và ngoài công lập, được quy định bởi luật pháp Italy;

b) Các doanh nghiệp, (ưu tiên là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần hợp tác với ít nhất một trường đại học hoặc một tổ chức nghiên cứu công lập hoặc ngoài công lập để triển khai đề tài/dự án;

c) Chủ nhiệm đề tài/dự án có quốc tịch Italy, hoặc quốc tịch của một quốc gia EU khác, với điều kiện sinh sống ở Italy;

Chủ nhiệm đề tài/dự án phù hợp với điểm c) trên đây và có hợp đồng làm việc dài hạn với một trong các thực thể nêu tại điểm a) và b).

Về phía Việt Nam, Thông báo này mở cho: Các tổ chức nghiên cứu công lập và ngoài công lập, các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Về phía Italy:

a) Thuyết minh phải được viết bằng tiếng Anh

b) Đề tài/dự án phải có thời gian thực hiện tương đương với thời hạn của Chương trình hợp tác

c) Đề cương chi tiết phải bao gồm ít nhất:

i. Mô tả chi tiết kế hoạch và các nhóm công tác;

ii. Mô tả chi tiết các hoạt động hợp tác do các nhóm thực hiện trong khuôn khổ thời gian của đề tài/dự án;

iii. Mô tả chi tiết các khoản chi phí cần thiết để thực hiện đề tài/ dự án.

Về phía Việt Nam:

Đề tài/dự án có thời gian thực hiện từ 2-3 năm.

Hồ sơ đề xuất gồm các tài liệu sau:

a) Đề cương đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư viết bằng tiếng Việt (Theo mẫu tại Phụ lục kèm theo), có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan;

b) Công văn do Lãnh đạo Bộ chủ quản ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Italy;

QUY TRÌNH NỘP ĐỀ XUẤT

Về phía Italy:

Chủ nhiệm đề tài/dự án phía Italy cần nộp đề xuất trực tuyến qua địa chỉ trang web:

http://web.esteri.it/pgr/sviluppo

Bất cứ yêu cầu gì liên quan đến Thông báo này xin được gửi về địa chỉ:

DGSP.UST2@esteri.it

Về phía Việt Nam:

Hồ sơ đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Italy được nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN Ở CẤP ĐỘ QUÔC GIA VÀ SONG PHƯƠNG

Tại thời điểm đóng Thông báo này, tất cả các đề xuất đề tài/dự án nhận được sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ. Chỉ các đề xuất được cả hai Bên cho là hợp lệ mới được tiếp tục đưa ra xem xét đánh giá.

Quy trình đánh giá sẽ bao gồm 2 bước:

BƯỚC 1. Trước hết, các đề xuất sẽ được đánh giá ở cấp độ quốc gia theo các tiêu chí sau:

- Sự phù hợp với chính sách tài trợ quốc gia

- Nội dung khoa học của đề tài/dự án nghiên cứu

- Phương pháp luận và tư liệu tổng quan

- Năng lực của nhóm nghiên cứu

- Giá trị gia tăng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đối với sự hợp tác song phương

- Sử dụng và tác động của kết quả nghiên cứu

- Sự thích hợp của phạm vi và cấu trúc đề tài/dự án, chất lượng và tính chặt chẽ của kế hoạch thời gian, công việc và kinh phí của đề tài/dự án cũng như sự phân chia công việc giữa các đối tác.

Về phía Việt Nam:

Quy trình đánh giá đề tài/dự án nghiên cứu chung sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Các đề xuất đề tài/dự án hợp lệ sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra đánh giá tại các hội đồng xác định nhiệm vụ. Nếu đề xuất được đánh giá tốt, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ yêu cầu nộp hồ sơ chi tiết, bao gồm các tài liệu chính sau:

- Thuyết minh chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;

- Thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị tham gia đề tài/dự án nghiên cứu phía Việt Nam, có đủ chữ ký của tất cả các đối tác tham gia và cơ quan chủ trì;

- Thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Italy và Việt Nam (bằng tiếng Anh kèm theo bản dịch ra tiếng Việt (có công chứng).

Các yêu cầu tối thiểu cho Thỏa thuận hợp tác với các đối tác Italy như sau:

- Tên đề tài/dự án;

- Tên của tất cả các đối tác tham gia;

- Mô tả mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính, kết hoạch hợp tác, dự kiến nguồn nhân lực thực hiện, phân công nhiệm vụ giữa các đối tác Italy và Việt Nam, kết quả dự kiến và dự trù kinh phí, nguyên tắc cơ bản của việc cùng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chia sẻ lợi ích.

Ngoài ra còn một số tài liệu hành chính khác.

Mọi thông tin về hồ sơ chi tiết sẽ được đăng tải trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ: www.most.gov.vn.

BƯỚC 2. Tại Phiên họp Ủy ban hỗn hợp, như xác định tại Điều 4 của Hiệp định, hai Bên sẽ thống nhất danh sách ngắn các đề tài/dự án được lựa chọn để hai Bên đồng tài trợ. Danh sách này sẽ được đưa vào nội dung của Chương trình hợp tác và sẽ được hai Bên cùng cấp kinh phí từ ngân sách hàng năm của hai nước.

LÝ DO TỪ CHỐI

Đề xuất đề tài/dự án có thể bị từ chối vì những lý do sau:

- Không đủ điều kiện hợp lệ;

- Một người nộp nhiều hơn 1 đề xuất;

- Hồ sơ nộp không đầy đủ (xem Yêu cầu đối với đề tài/dự án).

CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Về phía Italy:

Danh mục các đề tài/dự án được lựa chọn và quy trình cấp kinh phí sẽ được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy theo địa chỉ sau:

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/accordi_programmi_culturali_tecnologici.html. Các chủ nhiệm đề tài/dự án sẽ được thông báo trực tiếp.

Về phía Việt Nam:

Danh mục các đề tài/dự án được lựa chọn sẽ được Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo cho các chủ nhiệm đề tài/dự án.

CẤP KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN

Các đề tài/dự án được lựa chọn sẽ được hai Bên cùng cấp kinh phí trong khả năng tài chính hàng năm của mình.

Về phía Italy:

Theo Luật Italy số 401/90, bắt đầu mỗi năm kể từ khi Chương trình hợp tác có hiệu lực, chủ nhiệm của các đề tài/dự án được lựa chọn trong Chương trình hợp tác sẽ được mời nộp yêu cầu tài trợ, theo Thông báo riêng của Cục Hợp tác về Khoa học và Công nghệ của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy. Chi tiết về Thông báo này sẽ được đăng tải trên trang web:

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html


Đóng góp của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy cho các đề tài/dự án nghiên cứu chung chỉ được coi là kinh phí đối ứng và do đó, nguồn kinh phí đối ứng đáng kể của cơ quan điều phối phía Italy và/hoặc cơ quan công lập/ngoài công lập của Italy hoặc Việt Nam là bắt buộc.

Về phía Việt Nam:

Sau khi nhận được thông báo, chủ nhiệm đề tài/dự án được lựa chọn trong Chương trình hợp tác hoàn thiện hồ sơ và gửi về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định kinh phí theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

NỘP HỒ SƠ (về phía Việt Nam):

Hồ sơ được gửi trong phòng bì dán kín, bìa ngoài có ghi:

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, Chương trình hợp tác KH&CN lần thứ 6 Việt Nam-Italy

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội


Liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Vân

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +(84-4) 39435376

Fax: +(84-4) 39439987

E-Mail: thivan@most.gov.vn;

Số lượt đọc:  1253
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 4.020.820
Số người trực tuyến: 90
Website Security Test