BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Hoạt động KH&CN
 
Thủ tục Đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ

a. Trình tự thực hiện:

-  Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc những ngành nghề Nhà nước ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp thực hiện và thời hạn nộp đơn đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học trên Báo Nhân dân, Báo Khoa học và phát triển, Chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ không đủ thủ tục sẽ được thông báo lại cho doanh nghiệp chậm nhất là 7 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

- Bộ thành lập các Hội đồng thẩm định chuyên ngành để xem xét, lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Đối với đề tài cần làm rõ thêm nội dung theo kiến nghị của Hội đồng, Bộ thông báo lại cho doanh nghiệp để bổ sung hồ sơ trước khi xem xét, quyết định.

- Bộ ra quyết định về danh mục các đề tài nghiên cứu của doanh nghiệp được hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí và thông báo cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

 c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học;

+ Đề cương nghiên cứu khoa học.

- Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

 d. Thời hạn giải quyết: Mở; phụ thuộc vào việc tổ chức các Hội đồng ngành.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học (Mẫu kèm theo).

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu kèm theo).

 k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề Nhà nước ưu tiên khuyến khích do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan khoa học thực hiện.

- Danh mục lĩnh vực khoa học và công nghệ Nhà nước ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp thực hiện:

+ Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới nhằm xuất khẩu, hoặc thay thế nhập khẩu, vật liệu mới, vật liệu quí hiếm, vật liệu có tính năng đặc biệt.

+ Nghiên cứu tạo ra công nghệ mới về sinh học nhằm sản xuất các loại giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và có hiệu quả kinh tế cao.

+ Nghiên cứu tạo ra dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến, công nghệ sản xuất linh kiện bộ phận có kỹ thuật cao.

+ Nghiên cứu tạo ra công nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu so với công nghệ hiện có.

+ Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chế biến chất thải rắn, chất lỏng, khí.

 l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000;

- Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/09/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

- Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

- Thông tư liên lịch số 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính ngày 05/08/2003 về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/09/1999 của Chính phủ về một số chính  sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quyết định số 55/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 23/10/2001 ban hành Quy định về trình tự và thủ tục xem xét hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ và các ưu đãi khác cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 119/1999/NĐ-CPThông tư Liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC.

Tải nội dung Thủ tục hành chính:
noidung thutuc 12.doc
Các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Website Security Test