BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Cơ cấu tổ chức
 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG


Địa chỉ:

Số 08, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại:

04.37911641- 04.37911606

Fax:

04.37911595

Thư điện tử:

vptcd@fpt.vn

Website:

http://www.tcvn.gov.vn/

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết:

- Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

Tổng Cục trưởng: Ông Ngô Quý Việt
Số điện thoại cơ quan: 04.37911607
Số điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: ngoquyviet @tcvn.gov.vn

Phó Tổng Cục trưởng: Ông Trần Văn Vinh

Số điện thoại cơ quan: 04.37911608
Số điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: tranvanvinh@tcvn.gov.vn


Phó Tổng Cục trưởng: Ông Nguyễn Nam Hải

Số điện thoại cơ quan: 04.37911609
Số điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: nguyennamhai@tcvn.gov.vn

Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.120.670
Số người trực tuyến: 66