BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Cơ cấu tổ chức
 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG


Địa chỉ:

Số 08, đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại:

04.37911641- 04.37911606

Fax:

04.37911595

Thư điện tử:

vptcd@fpt.vn

Website:

http://www.tcvn.gov.vn/

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước, gồm: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết:

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

Tổng Cục trưởng: Ông Trần Văn Vinh

Số điện thoại cơ quan: 04.37911608
Số điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: tranvanvinh@tcvn.gov.vn


Phó Tổng Cục trưởng: Ông Nguyễn Nam Hải

Số điện thoại cơ quan: 04.37911609
Số điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: nguyennamhai@tcvn.gov.vnPhó Tổng Cục trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Linh

Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn


Phó Tổng Cục trưởng: Ông Hà Minh Hiệp

Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: hmhiep@most.gov.vn

Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.040.004
Số người trực tuyến: 61
Website Security Test