BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Cơ cấu tổ chức
 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


Địa chỉ:

Số 24-26 phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại:

04.39349119

Fax:

04.39349127

Thư điện tử:

vp@vista.gov.vn

Website:

http://www.vista.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu và giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ.

Thông tin chi tiết:
-
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:


Cục trưởng: Ông Lê Xuân Định
Số điện thoại cơ quan: 04.39341405
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: 215
Thư điện tử:
lxdinh@most.gov.vn







Phó Cục trưởng
: Ông Đào Mạnh Thắng
Số điện thoại cơ quan: 04.38262724
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: 212
Thư điện tử:
daothang@most.gov.vn




Phó Cục trưởng
: Ông Vũ Anh Tuấn
Số điện thoại cơ quan: 04.38266739

Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: 204
Thư điện tử: vuanhtuan@most.gov.vn

Phó Cục trưởng: Trần Thị Thu Hà
Số điện thoại cơ quan:
04.39349118
Số điện thoại nội bộ:
Số phòng làm việc: 203
Thư điện tử:
tttha@most.gov.vn

Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.040.022
Số người trực tuyến: 47
Website Security Test