BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Đầu tư và Mua sắm công
Dự án đang triển khai
Dự án đã hoàn tất
Dự án chuẩn bị đầu tư
Thông tin đấu thầu
Tìm kiếm
Liên kết website
Dự án đang triển khai
 
Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) năm 2016
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 12/05/2016 03:53' PM
Dự án Cơ sở nghiên cứu của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng (giai đoạn 1)
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:20' PM
Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia Nghiên cứu và Phát triển Sâm Ngọc Linh
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:18' PM
Dự án Đầu tư Chuẩn Đo lường Quốc gia giai đoạn 2015-2016
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:17' PM
Dự án xây dựng Trạm thực nghiệm và ươm tạo công nghệ
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:16' PM
Dự án phòng thí nghiệm phát triển ứng dụng y sinh công nghệ cao
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:13' PM
Dự án Nâng tầng khối phụ trợ Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ - 113 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:12' PM
Các bài khác:
Trang: Trang sau 
Dự án đã hoàn tất
 
Dự án Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân công nghệ cao
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:24' PM
Dự án Trung tâm Đo lường Việt Nam
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 02:22' PM
Xây dựng hệ thống video conferencing của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2008
Trung tâm Tin học - 22/03/2010 05:31' PM
Tăng cường trang thiết bị CNTT cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ năm 2008
Trung tâm Tin học - 22/03/2010 05:30' PM
Tăng cường trang thiết bị Công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ năm 2009
Trung tâm Tin học - 19/03/2010 04:10' PM
Dự án Tăng cường trang thiết bị Công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ năm 2010
Trung tâm Tin học - 19/03/2010 04:07' PM
Dự án chuẩn bị đầu tư
 
Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
27/06/2016 03:44' PM
Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) năm 2016
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 12/05/2016 04:03' PM
Dự án Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, canh tác, mở rộng sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu Quốc gia cho Sâm Ngọc Linh
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 10:56' AM
Dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 10:52' AM
Dự án Xây dựng Tòa nhà của Cơ sở Hỗ trợ kỹ thuật về bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường cho phát triển điện hạt nhân
Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ - 10/07/2015 10:48' AM
Thông tin đấu thầu
 
Thông báo mời thầu gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện 02 dự án nhân rộng sản xuất gạch không nung tại Thái Bình và Thanh Hóa
Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam - 26/08/2016 09:00' AM
Thông báo mời thầu gói thầu: Hỗ trợ nhà đầu tư sản xuất gạch không nung chuẩn bị hồ sơ vay vốn tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam - 26/08/2016 09:00' AM
Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn khuyến khích chế tạo thiết bị gạch không nung trong nước
Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam - 26/08/2016 09:00' AM
Thông báo mời thầu Gói thầu "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện 01 dự án nhân rộng sản xuất gạch không nung tại Đăk Nông"
Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam - 26/07/2016 09:00' AM
Thông báo mời thầu Gói thầu "Hoàn thiện công nghệ dự án trình diễn sản xuất gạch không nung tại Nhà máy Lưu Xá, Thái Nguyên"
Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam - 26/07/2016 09:00' AM
Thông báo mời thầu Gói thầu "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp trang tin điện tử của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam"
Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam - 26/07/2016 09:00' AM
Thông báo mời thầu Gói thầu "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chương trình đào tạo về sử dụng gạch không nung trong thiết kế và xây dựng các công trình"
Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam - 26/07/2016 09:00' AM
Các bài khác:
Trang: Trang sau 
Về đầu trang   
Website Security Test