BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Danh bạ điện thoại
 
Ông Phạm Đại Dương
Đơn vị: Lãnh đạo Bộ
Chức danh: Thứ trưởng
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 04.39436503
Email & Internet
Email: duongphd@most.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Website Security Test