BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Tin tổng hợp
 

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   
02:14' PM - Thứ tư, 08/05/2013

Ngày 07/5/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Văn Tùng- Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng đã đến dự và chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Ánh Tuyết)

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW đảm bảo đồng bộ, toàn diện, tạo sự thống nhất chung về nhận thức và phương pháp triển khai hiệu quả trong các cấp ủy đảng, coi đây là việc làm thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, đảng viên với nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ Bộ KH&CN đã đạt được những kết quả tích cực. 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc phổ biến, học tập, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên; 100% các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập, nghiên cứu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

Từ những chuyển biến tích cực trong nhận thức, đã xuất hiện nhiều việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ đã xây dựng được kế hoạch, nội quy quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị; chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình với tác phong làm việc nghiêm túc; có tinh thần hăng say nghiên cứu khoa học. Sự chuyển biến từ nhận thức về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến hành động đã góp phần tích cực tạo nên sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013 của Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đã biểu dương những cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các đảng bộ và chi bộ trực thuộc cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng ủy Bộ KH&CN tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Bộ; tổ chức thường xuyên việc học, nghiên cứu các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Số lượt đọc:  741
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 1.120.205
Số người trực tuyến: 536