BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Tin tổng hợp
 

Bộ Khoa học và Công nghệ được Văn phòng Chính phủ biểu dương là một trong những Bộ dẫn đầu trong khối các bộ, ngành hoàn thành tốt việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính

   
02:20' PM - Thứ tư, 18/01/2012

Năm 2011 là năm khởi đầu triển khai công việc mới với không ít những khó khăn phức tạp nhưng với sự quan tâm của Lãnh đạo Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc Bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ KH&CN đã đạt được những kết quả tốt đẹp.

Theo Báo cáo số 9330/BC-VPCP ngày 30/12/2011 của Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2011, Bộ KH&CN đã hoàn thành tốt việc thực thi đơn giản hóa TTHC với tỷ lệ là 96%, cao nhất trong khối bộ, ngành. Một số bộ, ngành khác cũng có kết quả hoàn thành tốt là: Bộ Giao thông vận tải (85%), Bộ Thông tin và Truyền thông (80%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (76%), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (73%)…

Các mặt công tác khác cũng được Bộ KH&CN triển khai đồng bộ, hiệu quả:

Công tác đánh giá tác động quy định về TTHC được thực hiện nghiêm túc. Trên tinh thần quán triệt Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ triển khai việc đánh giá tác động TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính: Trong năm 2011, Bộ KH&CN đã nhận được 02 kiến nghị về TTHC. Văn phòng Bộ đã có các thông tin phản hồi lại cho người gửi kiến nghị, đồng thời chuyển kiến nghị tới các đơn vị liên quan nghiên cứu, trả lời các kiến nghị theo đúng quy định.

Tình hình triển khai việc rà soát quy định, TTHC: Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và hướng dẫn tại Công văn số 6582/VPCP-KSTT ngày 21/9/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ để hướng dẫn nghiệp vụ rà soát quy định, TTHC cho các đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Bộ sẽ xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, TTHC của Bộ KH&CN để làm căn cứ thực hiện trong năm 2012.

Những kết quả trên đây của Bộ KH&CN đã góp phần tích cực vào mục tiêu chung của Chính phủ, đưa các quan điểm chỉ đạo về cải cách TTHC của Đảng và Chính phủ đi vào cuộc sống; từng bước tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần tạo môi trường kinh doanh, môi trường KH&CN thuận lợi, thúc đẩy hoạt động sáng tạo.

Tuy nhiên, Bộ KH&CN cũng còn một số khó khăn trong thực hiện cải cách TTHC như: Cán bộ triển khai công tác cải cách TTHC còn mỏng và thiếu kinh nghiệm; các biểu mẫu đánh giá tác động theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ nhiều nội dung phức tạp, khó vận dụng.

Trong năm 2012, Bộ KH&CN tập trung triển khai công tác cải cách TTHC theo các định hướng sau:

- Hoàn thành dứt điểm một số nội dung còn lại để triển khai Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự Phòng Kiểm soát TTHC; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản quy định về TTHC; kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN, trong đó tập trung vào các TTHC có liên quan đến việc đăng ký hoạt động KH&CN.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng./.

Số lượt đọc:  343
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Hiển thị ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê truy cập: 2.039.999
Số người trực tuyến: 59
Website Security Test