BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Cấp Tỉnh
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
TTTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
126Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phươngHoạt động khoa học và công nghệCơ quan đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố, và cấp cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định hoặc ủy quyền.
127Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệ.
128Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệ.
129Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệ.
130Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệSở Khoa học và Công nghệ.
131Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệSở Khoa học và Công nghệ.
132Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc giaTiêu chuẩn đo lường chất lượngChi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
133Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩuTiêu chuẩn đo lường chất lượngChi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
134Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânSở Khoa học và Công nghệ.
135Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânSở Khoa học và Công nghệ.
136Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânSở Khoa học và Công nghệ.
III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
Về đầu trang 
Các Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Website Security Test