BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 062.3821408
Fax: 062.3824053
Email & Internet
Email: skhcn@binhthuan.gov.vn
Website: http://www.skhcn.binhthuan.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 08 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Website Security Test