BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0231.3876411
Fax: 0231.3876411
Email & Internet
Email: sokhcnlaichau@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Website Security Test