BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0241.3822422
Fax: 0241.3820920
Email & Internet
Email: skhcn@bacninh.gov.vn
Website: http://khcnbacninh.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tông - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Website Security Test