BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Giới thiệu
 
Tin tức-Sự kiện
 
Văn bản KH&CN
 
Hoạt động KH&CN
 
Trang chủ
Lãnh đạo Bộ | Chức năng nhiệm vụ | Cơ cấu tổ chức | Quá trình phát triển
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 064.3852484
Fax: 064.3853557
Email & Internet
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn
Website: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Cụm B3, khu trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu