BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Đắc Lắk
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0500.3952400
Fax: 0500.3952900
Email & Internet
Email: khcndaklak@dng.vnn.vn
Website: http://www.skhcndaklak.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 11A Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Website Security Test