BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0511.3891916
Fax: 0511.3822864
Email & Internet
Email: skhcn@danang.gov.vn
Website: http://www.dost.danang.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng