BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 059.3824264
Fax: 059.3823934
Email & Internet
Website: http://www.skhcngialai.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 26 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Website Security Test