BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 056.3520266
Fax: 056.3523661
Email & Internet
Email: sokhcnbd@vnn.vn
Website: http://skhcnbinhdinh.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Website Security Test