BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0230.3825770
Fax: 0230.3825687
Email & Internet
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 886, đường 7/5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Website Security Test