BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 026.3852421
Fax: 026.3852605
Email & Internet
Email: ttthkhcn@gmail.com
Website: http://khcncaobang.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 70 phố Vườn Cam, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Website Security Test