BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 067.3851543
Fax: 067.3852281
Email & Internet
Email: skhcndt@vnn.vn
Email khác: skhcn@dongthap.gov.vn
Website: http://www.skhcndongthap.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 03 Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Website Security Test