BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 076.3852212
Fax: 076.3854598
Email & Internet
Email: sokhcn@angiang.gov.vn
Website: http://sokhcn.angiang.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 5/2 Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Website Security Test