BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 07813.822474
Fax: 07813.821563
Email & Internet
Email: skhcn@baclieu.gov.vn
Website: http://skhcn.baclieu.gov.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 07 Lê Văn Duyệt, P3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Website Security Test