BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0710.3820674
Fax: 0710.3821471
Email & Internet
Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 2 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Website Security Test