BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 075.3829365
Fax: 075.3823179
Email & Internet
Email: banbientap@dost-bentre.gov.vn
Website: http://www.dost-bentre.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 280 Đường 3/2, phường 3, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Website Security Test