BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Đắc Nông
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0501.3600333
Fax: 0501.3544487
Email & Internet
Email: khcndaknong@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Đường Phan Kế Bính, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Website Security Test