BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0240.3854275
Fax: 0240.3855477
Email & Internet
Email: so_khcn_vt@bacgiang.gov.vn
Website: http://skhcn.bacgiang.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Website Security Test