BKHCN
Đang tải dữ liệu...
Danh bạ điện thoại
Lãnh đạo Bộ
Đơn vị Quản lý Nhà nước
Đơn vị Sự nghiệp
Tìm kiếm
Sổ địa chỉ liên lạc
 
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
Điện thoại & Fax
Văn phòng: 0650.3822924
Fax: 0650.3824421
Email & Internet
Email: thongtinkhcn@binhduong.gov.vn
Website: http://sokhcn.binhduong.gov.vn/
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Số 26 đường Huỳnh Văn Nghệ, thị xã Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương
Website Security Test