BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Thủ tục hành chính
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
TTTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
62Đánh giá công nhận tổ chức chứng nhậnTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
63Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩuTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
64Khai báo nguồn bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
65Khai báo chất thải phóng xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
66Khai báo thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
67Khai báo vật liệu hạt nhânNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
68Khai báo thiết bị hạt nhânNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
69Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
70Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
71Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
72Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ, trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
73Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
74Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sản xuất, chế biến chất phóng xạ,)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
75Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
76Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
77Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
78Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
79Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
80Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
81Cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
82Cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (kiểm tra thiết bị X-quang y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
83Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
84Cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứuNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
85Cấp giấy phép vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứuNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
86Cấp giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứuNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhânCục An toàn bức xạ và Hạt nhân.
87Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệBan quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
88Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệBan quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
89Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệBan quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
90Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệBan quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
91Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Khu Công nghệ cao Hòa LạcPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệBan quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
Trang:12345
Về đầu trang 
CÁC BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
 

Phạm vi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Mọi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác; đề xuất phương án xử lý hoặc sáng kiến ban hành mới các quy định hành chính có liên quan.

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị:

- Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo mẫu về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, phòng 706, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc qua thư điện tử: kstthc@most.gov.vn;

- Phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại: 04. 35 56 06 28.


Dịch vụ công trực tuyến

Website Security Test